2

Με Kοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και εγκύκλιο της Ιερά Συνόδου περιγράφονται οι όροι λειτουργίας των εκκλησιών τις μέρες του Πάσχα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό διασποράς του νέου κορονοϊού στη χώρα μας.

Διαβάστε παρακάτω την εγκύλιο που κατέφθασε από την Μητρόπολη Φθιώτιδας και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ Συμεών.  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

(ὑπ΄ ἀριθμ. 4/611/7.4.2020)
Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών
Πρός ἅπαντα τόν Ἱ. Κλῆρον, 
τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς 
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Σᾶς διαβιβάζω συνημμένως: 

α) τήν ὑπ΄ ἀριθμ. πρωτ. 3018/1654/741/7.4.2020 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, συνεπείᾳ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178 /6.4.2020)» καί 

β) τήν ὑπ΄ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἲδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως καί 20.4.2020»

καί δίνω σαφῆ ἐντολή σέ ὃλους σας γιά τήν λεπτομερῆ μελέτη καί ἀπόλυτη ἐφαρμογή τῶν διαλαμβανομένων καί στίς δύο αὐτές ἀποφάσεις ἐπισημαίνοντας ὅτι τυχόν ὁλική ἤ μερική μή ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν συνεπάγεται ὂχι μόνο κανονικές, ἀλλά καί ποινικές κυρώσεις καί εὐθύνες, ἡ ἁρμοδιότητα δέ ἐπιβολῆς τῶν τελευταίων ἀνήκει στήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται… 

Ἰδιαίτερα ἐπισημαίνω στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς: 

α) Ὅσοι ἀδελφοί ἱερεῖς ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, εἲτε λόγῳ ἡλικίας, εἲτε λόγῳ προσωπικοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, προτρέπονται νά τελέσουν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες (πλήν τῆς Θείας Λειτουργίας) στήν οἰκία τους, στό κελλί τους.

β) Ὃλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς θά γίνουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν μέ εὐθύνη τῶν Ἱερέων. Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά συμμετέχουν ἐντός τοῦ Ναοῦ μόνο τά ἑξῆς πρόσωπα:

 • 1) Ἕνας (1) καί μόνο ἱερέας λειτουργός
 • 2) Ἕνας (1) καί μόνο ἱεροψάλτης
 • 3) Ἕνας (1) καί μόνο βοηθός στό Ἱερό Βῆμα
 • 4) Ἕνας (1) λαϊκός ἐπίτροπος ἤ συνεργάτης, γιά νά ὑποβοηθήσει πρακτικά στήν τήρηση τῶν μέτρων. 

γ) Στίς Ἱερές Μονές ἀπαγορεύεται ἡ παρουσία λαϊκῶν, πλήν τυχόν τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ ἐφημερίου ἱερέως, μέ σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας κατά τά ἱσχύοντα, ὑπογεγραμμένης ὑπό τοῦ Ἡγουμένου ἤ τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς.

δ) Οἱ ἐνοριακοί Ναοί θά εἶναι ἀνοικτοί κάθε ἡμέρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἀπό τίς 11:00 π.μ. ἓως τίς 13:00 μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (ἀπό τίς 13:00 μ.μ. ἓως τίς 17:00 μ.μ.).    

ε) Τό Ἱερό Εὐχέλαιο θά τελεστεῖ τήν Μεγάλη Τετάρτη τό πρωί.

στ) Ὁ Ἐπιτάφιος, περιφορά τοῦ ὁποίου δέν θά γίνει ἐκτός τοῦ Ναοῦ, θά εἶναι λιτά στολισμένος.

ζ) Οἱ καμπάνες θά χτυπήσουν μόνο

 1. Τήν Μεγάλη Παρασκευή πένθιμα.
 2. Κατά τήν Τελετή τῆς Ἀναστάσεως πανηγυρικά

η) Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά γίνει στίς 12 τά μεσάνυχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί

Ἃγιοί μου Καθηγούμενοι

Σεβαστές μου Γερόντισσες

Γιά τίς ἁμαρτίες μας ἐπέτρεψε ὁ «οἰκτίρμων καί ἐλεήμων» Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός νά βρεθοῦμε σέ αὐτήν τήν κατάσταση.

Ὅταν μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐξελέγην Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας καί ἀνέλαβα ἀπό τίς 16 Νοεμβρίου 2019 τήν διαποίμανση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δέν μποροῦσα νά φανταστῶ ὅτι θά ἔλθει μία ἡμέρα, ὃπου θά πρέπει νά ὑπογράψω μία τέτοια Ἐγκύκλιο σάν τήν σημερινή καί ὃτι θά ἑορτάσουμε ἕνα Πάσχα σάν τό φετινό. Τό πρῶτο μου Πάσχα μαζί σας.

Ἡ ἐν Χριστῷ σχέση μας, ὃμως, εἶναι σχέση καρδιᾶς. Θά γιορτάσουμε τό Πάσχα μέσα στόν μυστικό χῶρο τῆς καρδιᾶς μας καί θά κοινωνήσουμε μέ τήν μυστική δύναμη τῆς προσευχῆς ὁ ἕνας τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου.

Στηρίξτε, ἀδελφοί μου, σᾶς παρακαλῶ καί ἐσεῖς, ὁ κάθε ἕνας σας ὃπως μπορεῖτε, τόν λαό μας, τούς ἀδελφούς μας, τά παιδιά μας, ὥστε νά ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους, πολλή ὑπομονή καί νά ἐντείνουν τίς προσευχές τους, γιά νά παρέλθει σύντομα αὐτή ἡ δοκιμασία.

Καί νά προετοιμάζονται… Νά προετοιμαζόμαστε ὅλοι μας, γιά τήν ἐπιστροφή μας στήν κανονικότητα τῆς μυστηριακῆς καί λατρευτικῆς μας ζωῆς.

Ὅταν μέ τό καλό λήξουν αὐτά τά μέτρα, θά τελοῦμε, εἰ δυνατόν, κάθε ἡμέρα τήν Θεία Λειτουργία (Ἱερό Σαραντα λείτουργο), γιά νά μεταλαμβάνουν οἱ Χριστιανοί μας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, ἰδιαίτερα ὅσοι τό στερήθηκαν μέ πόνο αὐτήν τήν περίοδο, καί κυρίως γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν  Ἃγιο Θεό, πού θά ἔχει παρατείνει τό Ἔλεός Του σέ μᾶς τούς ἀναξίους καί ἁμαρτωλούς.

Ἀδελφοί μου ἅγιοι καί πεφιλημένοι

Σᾶς ἐπισυνάπτω τέλος καί μία εὐλογία γιά στήριξη δική σας καί τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν. Τό τελευταῖο κήρυγμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Κυρίου μας Κυρίου Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο ἀπευθύνθηκε σέ ὅλο τό λαό τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Τέλος, θεωρῶ χρέος μου νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπη σας, γιά τήν ὑπεύθυνη στάση σας στήν ἔκτακτη αὐτή ὑγειονομική κρίση, γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, γιά τήν ὑπακοή σας, γιά τήν συνεργασία σας καί γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἔχετε πορευθεῖ σέ αὐτήν τήν δύσκολη περίοδο.

Σᾶς εὐλογῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί σᾶς κατασπάζομαι ὅλους μέ ἀγάπη πολλή.

Καλή Ἀνάσταση, ἀδελφοί μου!

Καλή Ἀνάσταση, συνεργοί μου ἐν Κυρίῳ!

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς καρδιᾶς σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, στο
   
Lamianow.gr
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.

Ορκίστηκε Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας ο Σπύρος Νικολάου

Previous article

Ο Νίκος από τη Λαμία, η Teanne από την Αυστραλία και ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Next article

2 Comments

 1. Εντυπωσιακή η πειθήνια υπακοή που επιδείχνει η Ιεραρχία της εκκλησίας στην κοσμική εξουσία…
  Αποκαρδιωτική η στάση της απέναντι στο ποίμνιο της…και στον Κύριο Ιησού Χριστό ….
  Θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα αντίστοιχα μ΄ εκείνα που πάρθηκαν στα σουπερ μάρκετ και τις τράπεζες….
  Αλλά..προτιμήσαμε να προσκυνούμε με αποστάσεις ασφαλείας τα ταμεία της κοσμικής τροφής απ΄το να προσκυνήσουμε Τα Πάθη Του Σωτήρα μας…
  Θα μπορούσαν να ακούγονται οι Ακολουθίες με μεγάφωνα στους δρόμους και τις ενορίες….να χτυπούν οι καμπάνες για να θυμίζουν τις τραγικές στιγμές του Θεανθρώπου την κάθε μέρα της Μ. Εβδομάδος…..
  Αλλά όλα θα σιωπήσουν βροντερά….
  Θλίψη…

 2. Θὰ ἰσχύσουν τὰ ἴδια μέτρα καὶ γιὰ τὸ Ραμαζάνι;..
  Ἀπαγόρευσαν τὶς κωδωνοκρουσίες, ἀπαγόρευσαν νὰ εἶναι ἀνοιχτὰ τὰ μεγάφωνα καὶ νὰ βρίσκονται πιστοὶ στὰ προαύλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀπαγόρευσαν σὲ δημάρχους νὰ πᾶνε τὸ Ἅγιο Φῶς πόρτα πόρτα.
  Στὴν διάρκεια τοῦ μουσουλμανικοῦ Ραμαζανίου (23/4-23/5) θὰ ἰσχύσουν τὰ ἴδια; Διότι ἤδη οἱ μουεζίνηδες οὐρλιάζουν ἀνενόχλητοι, μὲ ἀνοιχτὰ μεγάφωνα, «Ἀλλάχου ἄκμπαρ», δηλαδὴ «ὁ Θεὸς εἶναι μεγάλος»!
  Ὁ Βρετανὸς φιλόσοφος Roger Scruton χαρακτηρίζει τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο, δηλαδὴ τὴν ἐγγενῆ ἀνάγκη κάποιου νὰ ὑποβαθμίζῃ τὶς παραδόσεις, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς δικῆς του πατρίδας, τῆς δικῆς του κοινωνίας, θαυμάζοντας τὰ ἀντίστοιχα ἄλλων λαῶν καὶ ἄλλων ἐθνοτήτων (βλ. δυτικολαγνεία, ἰσλαμολαγνεία, ἐν γένει ξενολαγνεία), «Οἰκοφοβία»!

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like

Ριτσώνα: Στο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών η Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Η επιλογή του τρόπου διάθεσης του σώματος μετά τον θάνατο είναι μια πράξη πολιτισμού

Το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα, το πρώτο που λειτουργεί στη χώρα μας από το 2019, επισκέφθηκε ...
TOP STORIES