0

Ο αγροδιατροφικός τομέας επηρεάζεται σημαντικά από την αιφνιδιαστική οικονομική κρίση που ξέσπασε ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, κυρίως λόγω της προκαλούμενης διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αυξημένης αβεβαιότητας που προκαλούν αυτά.

Επειδή ακούγονται και γράφονται διάφορες ανευθυνότητες για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στέκεται δίπλα στον παραγωγό και για να αποκατασταθεί η αλήθεια, παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα:

 1. Ενσωματώσαμε στη σχετική λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης τους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.
 2. Κατόπιν συνεννοήσεως με τις διοικήσεις των τραπεζών και αφού διευθετήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), λύθηκε το ζήτημα που είχε προκύψει με την ανανέωση της Κάρτας Αγρότη.
 3. Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID19) επισπεύτηκε η πληρωμή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους πληγέντες αγρότες ύψους 22 εκ € και πρόκειται να πληρωθούν άμεσα άλλα 10 εκ. €.
 4. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε εξ αιτίας του covid – 19, μετά από συστηματική προσπάθεια εξασφαλίστηκε νέα αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατά 40 εκ € για το πρόγραμμα της Μεταποίησης, προκειμένου να διευρυνθεί η βάση του πίνακα κατάταξης και να ενταχθούν στην Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 όσο το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις.
 5. Από το ποσό ύψους 150 εκ. € που μας έχει διατεθεί για την παροχή άμεσων κρατικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς και την στοχευμένη ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή:
 • Ενισχύσεις παραγωγών ανθέων ύψους 10,9 εκ €.
 • Επίσης σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες παρακολουθούμε την πορεία όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
 1. Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων να ενταχθούν στα αντίστοιχα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας:
 • Επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,2 δις €.
 • Ταμείο εγγυοδοσίας ύψους 2 δις €.
 • Επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων ύψους 1 δις €.
 1. Από τα υπόλοιπα αδιάθετα ποσά των κρατικών ενισχύσεων De Minimis για τους κλάδους της γεωργίας και κτηνοτροφίας, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥπΑΑΤ:
 • Αποζημιώσεις για τα ζαχαρότευτλα ύψους 1 εκ €.
 • Αποζημιώσεις για τα θερμοκήπια Κρήτης ύψους 2 εκ €.
 • Αποζημιώσεις για το βαμβάκι στον Έβρο ύψους 5 εκ €.
 • Αποζημιώσεις για τα σιτηρά στον Έβρο ύψους 1,5 εκ €.
 1. Από τα υπόλοιπα αδιάθετα ποσά των κρατικών ενισχύσεων De Minimis για τους κλάδους της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥπΑΑΤ
 • Αποζημιώσεις παράκτιας αλιείας ύψους 15,3 εκ €.
 1. Με συγκεκριμένη διάταξη που προτείναμε δεν απαιτείται εφεξής και έως τις 30 Ιουνίου 2020 από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 25.000 έναντι του ορίου των 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 2. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πρωτοβουλίας που έχουμε αναλάβει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις ελληνικές τράπεζες, για τη διάθεση 200 εκ. € περίπου, για την παροχή μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού επιτοκίου.
 3. Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο σε πρώτη φάση μπορεί να μοχλεύσει πόρους άνω των 400 εκ. € για τη χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους.
  • Μάλιστα, με τις τροποποιήσεις που εισηγηθήκαμε στην Ε.Ε. για τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών, αυξάνεται η ευελιξία του, με την πρόβλεψη παροχής κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 € στους τελικούς αποδέκτες.
 4. Αντίστοιχα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, στο πλαίσιο διεύρυνσης των επιλεξιμοτήτων που πετύχαμε στις πρόσφατες τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών της Ε.Ε., ετοιμάζουμε δύο νέα μέτρα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκ. €:
  • Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους αλιείς μεγάλων σκαφών
  • Μέτρα για τη δημόσια υγεία, τα οποία θα αφορούν στην εισοδηματική στήριξη υδατοκαλλιεργητών εξαιτίας της απώλειας εισοδήματός τους ως αποτέλεσμα της αναστολής ή του περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, λόγω της πανδημίας.
 5. Πολύ σημαντικές δυνατότητες ως προς την απαιτούμενη ρευστότητα αναμένεται να προκύψουν από την εξειδίκευση των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το πακέτο στήριξης των 540 δις € που εγκρίθηκε πρόσφατα:
  • 100 δισ. € στο πλαίσιο του εργαλείου SURE.
  • 200 δισ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
  • 240 δισ. € από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
 6. Όσον αφορά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, έχουν υπογραφεί και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥπΑΑΤ (σύνολο 132,7 εκ €) για:
 • Σκληρό σιτάρι (11,7 εκ €)
 • Βιομηχανική ντομάτα (2,9 εκ €)
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης (5,4 εκ €)
 • Όσπρια (4,7 εκ €)
 • Πρωτεϊνούχα, κτηνοτροφικά ψυχανθή (6,6 εκ €)
 • Σπόροι σποράς (2,8 εκ €)
 • Σπαράγγι (0,9 εκ €)
 • Σηροτροφία (0,7 εκ €)
 • Ζαχαρότευτλα (3,3 εκ €)
 • Αιγοπρόβειο κρέας (55,2 εκ €)
 • Κορινθιακή σταφίδα (4,8 εκ €)
 • Καρποί με κέλυφος (3,9 εκ €)
 • Μήλα (3,9 εκ €)
 • Σανοδοτικά ψυχανθή (25,2 εκ €)

Και προετοιμάζονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (ύψους 49,3 εκ €) για:

 • Ρύζι (7,6 εκ €)
 • Βόειο κρέας (35,5 εκ €)
 • Ειδικά βοοειδή (2,7 εκ €)
 • Ειδικά αιγοπρόβατα (0,5 εκ €)
 • Ροδάκινο χυμοποίησης (2,8 εκ €)
 1. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους (συνολικού ύψους προγράμματος 23,9 εκ €) έχει υπογραφεί σχετική απόφαση και προωθηθεί για πληρωμή από το ΥπΑΑΤ σχετική λίστα προϊόντων:

 

Δαμάσκηνα Σκοπέλου 500 ευρώ/ εκτάριο
Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι 500 ευρώ/ εκτάριο
Αμπελοοινικός τομέας 700 ευρώ/ εκτάριο
Διατήρηση παραδοσιακής καλλιέργειας Μαστίχας Χίου 11,5 ευρώ/ κιλό καθαρής μαστίχας
Γεώμηλα 600 ευρώ/ εκτάριο
Τοματάκι Σαντορίνης 700 ευρώ/εκτάριο
Αγκινάρα Τήνου 500 ευρώ/εκτάριο
Εσπεριδοειδή 500 ευρώ/ εκτάριο
Κριθάρι Λήμνου 50 ευρώ/ εκτάριο
Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων 145 ευρώ/ εκτάριο

 

Όλα τα παραπάνω στοχευμένα μέτρα έχουν σαν βασικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενή μας τομέα την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Ακολουθούμε τη στρατηγική της στοχευμένης στήριξης των κλάδων της αγροτικής παραγωγής που πλήττονται και δεν ακολουθούμε τις λαϊκίστικες προτροπές για οριζόντια στήριξη που θα μετέτρεπαν το ΥπΑΑΤ σε Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής.

Στηρίζουμε στοχευμένα και διασφαλίζουμε τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο, αναποτελεσματικό και κυρίως καταστροφικό για την παραγωγή μας.

Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, στο
   
Lamianow.gr
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.

Ουκρανία: Νέα πύρινα μέτωπα κοντά στο Τσερνόμπιλ

Previous article

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου απέλυσε τον υπουργό Υγείας

Next article

Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like

Γ.Ν Λαμίας : Δεν θορυβείται κανείς από τις απανωτές τραγωδίες; Το ΣΟΚ των αριθμών οι ελλείψεις και οι “κλειδωμένες” ΜΕΘ!

Μεγάλη ανησυχία έχει προκύψει για τους απανωτούς θανάτους από κορωνοϊό στο ΓΝ Λαμίας. Τα νούμερα που προκύπτουν ...
Featured