«Τελευταία ευκαιρία» για την ένταξη στις 100 – 120 δόσεις

Lamianow.gr
Lamianow.gr Add a Comment
7 Min Read
eforia

Τρεις δόσεις μαζί στο τέλος Οκτωβρίου καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη προς την εφορία και έχουν πληγεί από την πανδημία, προκειμένου να επανενταχθούν στο καθεστώς των 100 και 120 δόσεων για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η «τελευταία ευκαιρία» για τη ρύθμιση σε πολλές δόσεις των χρεών εκπνέει την Παρασκευή, οπότε είναι και η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν να πληρώνουν.

Ειδικότερα, η διαδικασία επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων οφειλετών πληγέντων οικονομικά από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, προβλέπει ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις μπορούν να αναβιώσουν για όσους είχαν ενταχθεί αλλά έχασαν τα ευεργετήματα λόγω Covid-19 εφόσον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου καταβάλουν τις δόσεις των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτή του τρέχοντος μηνός. Επισημαίνεται δε ότι η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Οι δικαιούχοι

Όσον αφορά τους δικαιούχους επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, όπως υπογραμμίζεται και σε νεότερη εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. Ε.2194/ 25.102021) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κοινοποιήθηκαν και διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020», είναι οι οφειλέτες που ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:

*φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
*νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω COVID
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων COVID
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, οι οποίοι απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως και 31.7.2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (100 δόσεις), ii) τα άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 (120 δόσεις) ή iii) τον ν. 4469/2017 (εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών).

Είναι φανερό ότι η «τρίτη ευκαιρία» παρέχεται μόνο σε πληττόμενους από την πανδημία, δηλαδή σε επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και σε εργαζόμενους σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή το 2020.

Η διαδικασία

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμίσεις θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021. Με την πληρωμή των τριών δόσεων οι ρυθμίσεις «ανοίγουν» και οι απλήρωτες δόσεις της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με τη ρύθμιση των 100 δόσεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 είχε δοθεί η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης οφειλών που είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η-3-2015. Η ρύθμιση εκείνη έληξε το καλοκαίρι του 2015, αλλά υπάρχουν ακόμη και σήμερα οφειλέτες που οφείλουν μηνιαίες δόσεις της συγκεκριμένης ρύθμισης. Επίσης, η ρύθμιση των «120 δόσεων» των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 προέβλεπε την τμηματική εξόφληση οφειλών που είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2018 και η οποία έληξε το φθινόπωρο του 2019.

Πότε χάνονται και πάλι οι ρυθμίσεις

Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες για τους οποίους ανοίγουν για μια ακόμη φορά οι «πύλες» της ΑΑΔΕ για να εξοφλήσουν σε πολλές δόσεις τα χρέη τους, πρέπει να είναι και πάλι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, προκειμένου να μην απολέσουν τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων του 4321/2015 μπορεί να χαθεί:

α) εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

γ) εάν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.

δ) εάν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Από την άλλη πλευρά, η ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν. 4611/2019 μπορεί να χαθεί στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με τον ν.4611/2019

β) εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

γ) εάν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

δ) εάν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.

Από την έντυπη έκδοση της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Του Γιώργου Κούρου

Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, στο
   
Share this Article
Posted by Lamianow.gr
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
Leave a comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *