0

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε από τον αναπληρωτή ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ στο μεγαλομέτοχο του ΠΑΣ Λαμία Πανουργιά Παπαϊωάννου με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ πριν από περίπου 10 μέρες. Σε βάρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Λαμία ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 20Α παρ.1, 2, 3α, 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Για τον ιδιοκτήτη της Λαμίας είναι η πρώτη φορά που του ασκείται δίωξη αναφορικά με δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, κινδυνεύει με πρόστιμο από 20.000 ως 40.000 ευρώ και ως 50.000 ευρώ για επιβαρυντικές περιπτώσεις (διώκεται με βάση τα άρθρα 20Α παρ.1, 2, 3α, 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα).

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Άρθρο 20 Α

Δυσμενείς δηλώσεις και Δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων

1. Ως δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις σε βάρος της Ε.Π.Ο. και των οργάνων της, των Ενώσεων – μελών της και των οργάνων τους, των διοργανωτριών των αγώνων, των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών και δικαστικών οργάνων του ποδοσφαίρου, όπως και των φυσικών προσώπων, αξιωματούχων των ανωτέρω αρχών και οργάνων, επίσης των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών, καθώς και οποιασδήποτε ομάδας και των αξιωματούχων αυτής, από τις Π.Α.Ε. και τα σωματεία και από τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτές/α ή τις/τα εκπροσωπούν. Δυσμενής κρίση θεωρείται, μεταξύ των άλλων, οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή κρίση, που περιέχει μομφές κατά προσώπων, (διαιτητών ή μελών ποδοσφαιρικών δικαστικών ή λοιπών οργάνων, κ.ο.κ.) για σκοπιμότητα ή 40 δόλο ή μεροληψία στην λήψη αποφάσεων, κ.ο.κ. που κατ’ αντικειμενική κρίση δύναται να βλάψει την τιμή και την υπόληψη κάποιου.

2. Δημόσιες θεωρούνται οι δηλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την διάδοση της δήλωσης ή της κρίσης με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή επικοινωνίας.

3. Επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης ή δυσμενών κρίσεων αποτελεί η δυσφήμιση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., της Κ.Ε.Δ. ή των διαιτητών (βοηθών διαιτητή, τέταρτου διαιτητή και παρατηρητή διαιτησίας) αγώνα με δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις από πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα κώδικα. Ειδικότερα οποιαδήποτε δημόσια δυσμενή δήλωση ή κρίση, από πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα κώδικα, αφορά την διαιτησία περιέχει μομφές για σκοπιμότητα ή δόλο ή μεροληψία στην λήψη των αποφάσεων του διαιτητή (ή των βοηθών διαιτητή, κ.ο.κ.) σε έναν ορισμένο αγώνα ή περιέχει μομφές για σκοπιμότητα ή δόλο στον ορισμό του σε έναν συγκεκριμένο αγώνα ή στους ορισμούς των πινάκων των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας, συνιστά δυσμενή δήλωση ή κρίση. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α) Χρηματική ποινή από είκοσι (20.000) Ευρώ έως σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, αν οι παραβάτες -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- σχετίζονται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρό και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις έως 50.000,00 Ευρώ και από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ αν παραβάτες σχετίζονται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

γ) Σε περίπτωση –κάθε- νέας υποτροπής επιβάλλεται χρηματική ποινή, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον 120.000,00 εφόσον οι παραβάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετίζονται με το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας, πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ για το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας, ενώ διπλασιάζεται η επιβληθείσα ποινή για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Επιπλέον επιβάλλεται αφαίρεση ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της υπαίτιας ομάδας η οποία προέβη στις δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις ή της οποίας αξιωματούχος είναι το πρόσωπο που προέβη σ’ αυτές ή εμπίπτει στα πρόσωπα του παρόντα κώδικα.

Άρθρο 25 Υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων.

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί υπηρεσία άσκησης πειθαρχικής δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης είναι αρμόδιος: Να ασκεί δίωξη για παράβαση διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να παραπέμπει τους παραβάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα στις αρμόδιες επιτροπές (της κατά περίπτωση διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο.) για πειθαρχικά αδικήματα, που δεν αναφέρονται σε φύλλο αγώνα και περιήλθαν στην γνώση του, από :

i) παραπομπή από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.,

ii) παραπομπή από επιτροπές ή υπηρεσίες της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής ή της Ε.Π.Ο.,

iii) γνώση του για γεγονότα ή δηλώσεις που καλύπτονται από τα Μ.Μ.Ε.,

iv) στοιχειοθετημένες επώνυμες καταγγελίες.

Η εξουσία άσκησης δίωξης με βάση το οπτικό υλικό (ήτοι εκτός Φ.Α.) δεν ανήκει στις πειθαρχικές Επιτροπές αλλά μόνο στον Υπεύθυνο άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Η δίωξη για τα αδικήματα που περιέρχονται στην γνώση του υπεύθυνου άσκησης πειθαρχικής δίωξης με έναν από τους ανωτέρους τρόπους, ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης ή καταγγελίας.»


Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Από τον αναπληρωτή υπεύθυνο άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων, ασκήθηκαν οι εξής πειθαρχικές διώξεις.

Σε βάρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Λαμία ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 20Α παρ.1, 2, 3α, 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Σε βάρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Λάρισα Α.ΚΟΥΓΙΑ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 20Α παρ.1, 2 και 3γ, δ, 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ

Στην ΕΡΑ Σπορ και στον Άγγελο Στίμο μίλησε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία, Πανουργίας Παπαϊωάννου. Μεταξύ άλλων είπε:

– Για την κατάσταση στο ποδόσφαιρο, τις μεγάλες ΠΑΕ και την ΕΠΟ:

Αισθάνομαι ότι οι μεγάλες ομάδες κοιτούν τα συμφέροντά τους και λίγο τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο ως σύνολο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες αλλά γυρίζουμε στα ίδια. Οι μεγάλες ομάδες κοιτούν να βάζουν στο χέρι την ΕΠΟ και να διοικήσουν το ποδόσφαιρο. Κάποιες το έχουν καταφέρει, κάποιες όχι. Με την ΕΠΟ κερδίζουν την εύνοια της διαιτησίας και σε θέματα ποδοσφαιρικά. Την ΕΠΟ την εκλέγουν οι ΕΠΣ. Παίρνουν τις ΕΠΣ. Οι ΕΠΣ πάνε με το δυνατό. Έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια αλλά δε φτάνει.

– Για τη δική του παρουσία στο ποδόσφαιρο:

Είμαι στο ποδόσφαιρο δέκα χρόνια. Δε ξέρω αν αξίζει τον κόπο να τρώμε τα λεφτά μας, να κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα και να μην το ευχαριστιέσαι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να τρώω τα λεφτά μου σε αυτόν το χώρο. Καταντήσαμε να έχουμε ασφάλεια επειδή ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Υπάρχει απογοήτευση. Μου περνάει από το μυαλό να τα παρατήσω. Κάθε μέρα χαλιέμαι. Το τελευταίο που με χάλασε είναι το πρόγραμμα του κυπέλλου. Γνωρίζεις κάποιον στον ΟΤΕ θα σε βάλει ποιo μπροστά, γνωρίζεις κάποιον στην ΕΠΟ θα τα μαγειρέψει. Τα λέω και μπορεί να με καλέσουν και είναι υψηλά τα πρόστιμα.

– Για τη διαιτησία:

Πιστεύω μήπως κάτι γίνει με το VAR. Aφού υπάρχουν τόσα προβλήματα με τη διαιτησία γιατί δεν κάνουμε κλήρωση; Ξένους διαιτητές θα έπρεπε να βάζουν στους ουραγούς. Το πρωτάθλημα έχει ξεκαθαρίσει που πάει και δίκαια να το πάρει η ομάδα που είναι πρώτη.

– Για τα τηλεοπτικά και τη Super League:

Οι μεγάλοι μας ξέχασαν. Πήραν από μία – δύο ομάδες που ήθελαν μαζί τους κι εμείς μείναμε στο ράφι. Ευτυχώς ο Βασιλειάδης πήρε τη γενναία απόφαση και πήγαμε στην ΕΡΤ. Οι μεγάλοι δε θέλανε να κλείσουν οι άλλες ομάδες για να τις έχουν του χεριού τους.

– Για το στοίχημα:

Δε νομίζω ότι επηρεάζει τη Super League. To στοίχημα επηρεάζει τις μικρότερες κατηγορίες όπου υπάρχει οικονομικό πρόβλημα.

Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, στο
   
Lamianow.gr
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.

Εκλογές στις 17 Μαρτίου;

Previous article

Χωρίς Πρίγιοβιτς, Ακπόμ, Βιεϊρίνια, Μάτος ο ΠΑΟΚ στην Πάτρα

Next article

Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like