Με τρία νέα απορριμματοφόρα θα εξοπλιστεί το προσεχές διάστημα ο Δήμος Λαμιεών αφού διακηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τον παραπάνω λόγο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 737.800,00Ευρώ εκ των οποίων 595.000,00 Ευρώ είναι για την προμήθεια και 142.800,00 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%.

Θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:

α) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό 660.000,00 € του ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055.
β) Το υπόλοιπο ποσό των 77.800,00 € προέρχεται από δημοτικούς πόρους.

Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2021 στον Κ.Α.62.7131.0002.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλυτικά για τα ακόλουθα :
1. Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, φυσικού αερίου, χωρητικότητας 16 m3
2. Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 14 m3 , φυσικού αερίου, με σύστημα πλύσης κάδων
3. Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος), χωρητικότητας 8-
10 m3 ,φυσικού αερίου, με σύστημα πλύσης κάδων

22. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Lamianow.gr
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like