Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Θέμα 1ο : Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 250 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ» 

Θέμα 2ο : Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ» 

Θέμα 3ο : Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ» 

Θέμα 4ο : Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «10ο SUPER CUP ΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Θέμα 6ο : Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» (K.A. 60.7341.0002) 

Θέμα 7ο : Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» στo πλαίσιο αθλητικού αγώνα 

ΘΕΜΑ ΝΟΜΙΚΟ 

Θέμα 8ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Θέμα 9ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» 

Θέμα 10ο : Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης (2.389.088,78€ με ΦΠΑ 24%) 

Θέμα 11ο :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » ΠΡΟΫΠ: 72.516,40 € (με ΦΠΑ 24%) 

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ 

Θέμα 13ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 63 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Κοινότητα Ροδωνιάς και συγκεκριμένα στην θέση «Μεγάλο Στενό» 

Θέμα 14ο : Περί πρακτικής άσκησης δύο σπουδαστών ΤΕΙ 

Θέμα 5ο : Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» (KA. 15.6473.0001

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: (α) Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αντιδήμαρχοι 1.- Σωτήριος Κουτσοβέλης 2.- Δημήτριος Κυρίτσης κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 3.- Δημήτριος Μπεσλεμές 4.- Δημήτριος Τζούφλας 5.- Δημήτριος Αργυρίου 6.- Ιωάννης Ρούλιας 7.- θεόδωρος Αρναούτογλου 8.- Γεώργιος Παπανικολάου 

(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) (β) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας & Η.Δ. (με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων) 

ΙΙ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ: 1.- Γενική Γραμματέα 2.- κ. Σταυρογιάννη Νικόλαο 3.- κ. Στασινό Παναγιώτη 4.- κ. Κυριακάκη Βασίλειο 5.- κ. Σταϊκο Θωμά 6.- κ. Δελιχά Γεώργιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like