Γράφει η Αλίκη Λιάσκα : Νόμος 4931/2022, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και ο ρόλος της Περιφέρειας

Lamianow.gr
Lamianow.gr 1 μήνα ago Add a Comment
Updated 2022/06/27 at 10:16 ΜΜ
5 Min Read
λιασκα αρθρο out
Η έγκαιρη ανταπόκριση της Περιφέρειας στις πραγματικές ανάγκες της Δημόσιας Υγείας είναι ύψιστης σπουδαιότητας σε έκτακτες συνθήκες υγειονομικής κρίσης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας Covid19 εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, από το Μάρτιο του 2020.

Με την ψήφιση του νόμου 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»(ΦΕΚ 94/Α/13-5-2022) και εν αναμονή των κινήτρων για την προσέλκυση ειδικών ιατρών επιδιώκεται η αναδιοργάνωση της συγκρότησης και διάρθρωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η αναβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ ) σε γνήσιο αγοραστή Υπηρεσιών Υγείας, με επίκεντρο τον ασφαλισμένο. 

DSC 0147 2
ΑΛΙΚΗ ΛΙΑΣΚΑ PhD, MSc, FEBO
Διευθύντρια Οφθαλμολογίας ΕΣΥ
Προϊστάμενος Οφθαλμολογικού Τμήματος 
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους, με κανόνες  ποιότητας, ανάπτυξης, αξιολόγησης, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Στο Άρθρο 4 ορίζεται ότι Ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες υγείας με καθορισμένα κριτήρια ποιότητας:  σύγχρονος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,  πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς, χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, βαρύτητα των περιστατικών που εξυπηρετούνται, ειδικές κλίνες και κλίνες ΜΕΘ που υπάρχουν και αναπτύσσονται, μειωμένα ιατρικά λάθη ή επιπλοκές, πολιτική κατά των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και ικανοποίηση των ασθενών. Σταδιακά (Άρθρο 8) (μετά την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών-ΣυΚΝΥ), η χρηματοδότηση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) θα γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ με τα παραπάνω κριτήρια και κανόνες.   Στον ίδιο νόμο (άρθρο 37) προβλέπεται ότι  Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη σε υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι Το.Μ.Υ. παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους.       

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας; 

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι(ΦΕΚ 3444/Β/22-12-2014) η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της  5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ, η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας, η  ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. 

  • Πόσο μπορούν να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι όταν το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας βρίσκεται σε παρατεταμένη βαριά υποστελέχωση σε ιατρικό δυναμικό;
  • Πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα υγείας των συμπολιτών μας όταν τα Τμήματα δεν μπορούν να καταθέσουν ούτε πλήρες πρόγραμμα εφημεριών; Πόσο μπορεί να εκπαιδεύσει όταν οι ειδικευόμενοι απασχολούνται σε εμβολιαστικά κέντρα;
  • Πόσο μπορεί να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους και μορφές περίθαλψης προς όφελος των ασθενών όταν ειδικοί ιατροί απασχολούνται σε θέσεις άσχετες με την ειδικότητά τους;

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η «αναδιάρθρωση του ΕΣΥ» είναι ζήτημα της κεντρικής κυβέρνησης. Ωστόσο ο στόχος της Περιφέρειας  με τη θεσμική συμμετοχή στην εθνική στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Η Περιφέρεια έχει αρμοδιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας είτε έκτακτων, επιβεβλημένα από επιτακτικές ανάγκες,  είτε προγραμματισμένων και χρηματοδοτούμενων από το Υπουργείο και Πρόνοιας, είτε χρηματοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όργανα της Περιφέρειας  πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η έγκαιρη ανταπόκριση της Περιφέρειας στις πραγματικές ανάγκες της Δημόσιας Υγείας είναι ύψιστης σπουδαιότητας σε έκτακτες συνθήκες υγειονομικής κρίσης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας Covid19 εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, από το Μάρτιο του 2020.

Εν τέλει, αν ο βασικός στόχος εξειδικευτεί περαιτέρω ως «ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσίες Υγείας»,  η επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό είναι αναγκαία προς την κατεύθυνση αυτή και ο ρόλος της Περιφέρειας ουσιώδης.


ΑΛΙΚΗ ΛΙΑΣΚΑ PhD, MSc, FEBO
Διευθύντρια Οφθαλμολογίας ΕΣΥ
Προϊστάμενος Οφθαλμολογικού Τμήματος
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Share this Article
Posted by Lamianow.gr
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
Leave a comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.