Μπακογιάννης σε Σπίρτζη: “Έχετε τα λεφτά και δεν προχωρούν τα έργα…”

Έως και 2,5 χρόνια βρίσκονται στα συρτάρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έργα για τα οποία η χρηματοδότησή τους έχει εξασφαλιστεί. Η αποκάλυψη ακόμη μίας ιστορίας γραφειοκρατικής τρέλας, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας, ήρθε στο φως με την επιστολή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

Στην επιστολή, ο Περιφερειάρχης αναφέρεται σε τρία μεγάλα έργα που δεν προχωρούν ακόμη και για 30 μήνες, παρά το γεγονός ότι η είτε έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, είτε η Περιφέρεια  έχει αναλάβει να τα χρηματοδοτήσει.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης ζητά την παρέμβαση του Υπουργού για:

 1. Την βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο. Η μελέτη είναι ώριμη.  Η Περιφέρεια πρότεινε να χρηματοδοτήσει το έργο με 15 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά μετά από 14 μήνες δεν έχει υποβληθεί η πρόταση από το Υπουργείο.
 2. Μελέτη οδικού άξονα Δυτικής Φθιώτιδας (Τμήμα Σταυρός Καστρί). Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 2,6 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Στερεάς Ελλάδας. Μετά από 18 μήνες δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη ο διαγωνισμός.
 3. Μελέτη οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι (Τμήμα Νεοχωράκι Ανατολικό στόμιο σήραγγας Τυμφρηστού). Η πίστωση έχει εγκριθεί με 6 εκατ. ευρώ. Μετά από 30 μήνες δεν έχουν υπογραφεί ούτε καν οι τρεις συμβάσεις για την υποβολή προκαταρκτικών μελετών.

Στην ίδια επιστολή, ο κ. Μπακογιάννης επαναφέρει το θέμα της επαναδημοπράτησης του έργου της Παράκαμψης Βασιλικού στην Εύβοια, για το οποίο, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Στερεάς Ελλάδας στις 27 Ιουλίου 2018 και του Υφυπουργού σε ειδική συνέντευξη Τύπου στην Χαλκίδα, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Και σε αυτή την περίπτωση η μελέτη είναι ώριμη.

 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδα Κώστα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

 

                

           

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  

    

    

    Λαμία,  28/06/2018

    Αρ.πρωτ.(οικ.): 151751/1640

           Ταχ. Δ/νση    : Λεωφ. Καλυβίων 2

           Ταχ. Κώδικας  : 35 132, Λαμία

ΠΡΟΣ:

   Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

   κύριο Σπίρτζη Χρήστο

   Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ,

   ΤΚ 156 69, Παπάγου

   (email:gram-ypourgou@yme.gov.gr  ypourgos@yme.gov.gr )

ΚΟΙΝ:

Γενικό Γραμματέα Υποδομών

κύριο Δέδε  Γεώργιο

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ,

   ΤΚ 156 69, Παπάγου

   (email: secretary.ggy@ggde.gr )

   

     Τηλέφωνο       : 22313 52601-602                          
     Αρ.Τηλεομ.     : 22313 52610

     Διευθ. Ηλ.Ταχ.:  periferiarxis@pste.gov.gr

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης επιβάλλει τη συνεργασία, την συμπληρωματικότητα και την συνεπικουρικότητα μεταξύ των φορέων του δημοσίου, από αυτή εξάλλου κρινόμαστε όλοι.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Περιφέρειά μας με το Υπουργείο σας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω για κάποια θέματα αρμοδιότητας σας που δυστυχώς παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι καθυστερήσεις, που εν προκειμένω αφορούν δημόσια έργα και μελέτες, προκαλούν αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και συχνά θέτουν σε αμφισβήτηση την ικανότητα και την αξιοπιστία όλων των εμπλεκομένων.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να γίνω πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ στα παρακάτω, ζητώντας συγχρόνως τη συμβολή σας για να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες:

 

 • Βελτίωση οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο (Τμήμα από Τέλος παράκαμψης Γραβιάς μέχρι Ισόπεδο κόμβο μεταλλείων βωξίτη).

 

Tο Υπουργείο σας, λόγω αρμοδιότητας, διαθέτει την πλήρη μελέτη για το σύνολο του εν λόγω οδικού άξονα.

Η Περιφέρεια μας, αντιλαμβανόμενη τη δυσκολία υλοποίησης ενός τόσο κοστοβόρου έργου από τη δική σας πλευρά, σας πρότεινε τον Απρίλιο του 2017 να αναλάβει η ίδια να χρηματοδοτήσει εξολοκλήρου με δικούς της πόρους από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το τμήμα Γραβιά-κόμβος μεταλλείων βωξίτη, προϋπολογισμού 15 εκ ευρώ.  

Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, με το με αρ. πρωτ ΔΟΥ/οικ/2201/24-4-2017, αποδέχτηκε την πρόταση μας και εξέφρασε την πρόθεση της να υποβάλλει το σχετικό Τεχνικό Δελτίο στην ανοιχτή πρόσκληση του ΠΕΠ για την χρηματοδότηση του εν λόγω τμήματος (κωδικός πρόσκλησης 04 – α/α ΟΠΣ 1225).

Έκτοτε έχουν γίνει τα παρακάτω:

 1. Με την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/2761/04-08-2017 του ΥΠΟΜΕ, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΜΕ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8ΥΥ465ΧΘΞ-929)
 2. Με την απόφαση 195/2017 της 25ης Συνεδρίασης στις 25-09-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου,  εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΨΕΤ7ΛΗ-ΛΒ6)
 3. Με την Πράξη με αριθμ. 428/2017 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος της υπόψη Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη στη Δ.Ο.Υ. με αριθμ. πρωτ. 630/22-11-2017.
 4. Μολονότι έχουν δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον αρμόδιο χειριστή της ΚΣΣΥ όλα τα στοιχεία (μελέτες, αδειοδοτήσεις, διαχειριστική επάρκεια, κλπ) που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης στην ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδα, δεν έχει μέχρι και σήμερα ολοκληρωθεί η υποβολή στο ΟΠΣ. Εκκρεμούσε από τον Οκτώβριο του 2017, οπότε και δημοσιεύτηκε ο νέος ΟΕΥ του Υπουργείου (ΠΔ 123/2017), η απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων που τελικώς εκδόθηκε στις 6 Ιουνίου του 2018 (ΑΔΑ: ΩΤΤΑ465ΧΘΞ-10Χ).

Από τα παραπάνω μπορείτε να διαπιστώσετε πως καίτοι έχουν παρέλθει 14 μήνες, δεν έχει ακόμη υποβληθεί το αίτημα ένταξης προκειμένου το έργο να χρηματοδοτηθεί από δικούς μας πόρους.

 

 

 • Μελέτη οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι (Τμήμα Σταυρός-Καστρί).

 

Η εν λόγω μελέτη, που αφορά στον σημαντικό οδικό άξονα Φθιώτιδας Ευρυτανίας και που πρόκειται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σχεδόν ολοκληρωμένο έργο της Παράκαμψης Μακρακώμης, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκ ευρώ από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις 6/12/2016 (ΑΔΑ: Ω9ΚΨ4653Ο7-Ω5Ε).

Έκτοτε έχουν γίνει τα παρακάτω:

 1. Κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων και ανταλλαγής στοιχείων της Τεχνικής μας υπηρεσίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΟΥ), αποστείλαμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης (αρ. πρωτ. 49786/64/10-3-2017) επί του οποίου μας ζητήθηκαν από τη ΔΟΥ συμπληρώσεις και διαφοροποιήσεις με το με αρ. πρωτ. 1368/9-5-2017.
 2. Στις 17/5/2017 με το με αρ. πρωτ. 102902/2040 υποβάλλαμε εκ νέου το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης βάσει των παρατηρήσεων της ΔΟΥ της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Στις 7/8/2017 με την Απόφαση ΔΟΥ/2741/07-08-2017 του ΥΠΟΜΕ, εγκρίθηκε η Προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΞΡ5465ΧΘΞ-ΥΗΦ) και ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα υλοποίησής της.
 4. Στις 25-09-2017 με την Απόφαση 191/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω4ΦΥ7ΛΗ-ΦΕ9)
 5. Με την Πράξη με αριθμ. 352/2017 του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος της υπόψη Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη στη Δ.Ο.Υ. με αριθμ. πρωτ. 74360/22-12-2017.
 6. Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών στις 12-03-2018.
 7. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε Φάκελο του Έργου ο οποίος παραδόθηκε στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. και ελέγχθηκε ως προς το περιεχόμενό του. Μετά από αυτοψία μηχανικών της ΔΟΥ. και της ΔΤΕ/ΠΣΕ στον τόπο του έργου θεωρούμε ότι η Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Ο.Υ.) μπορεί να προκηρύξει άμεσα τον διαγωνισμό.

 

Από τα παραπάνω μπορείτε να διαπιστώσετε πως καίτοι έχουν παρέλθει 18 μήνες από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της μελέτης από το ΠΔΕ της Περιφέρειας, δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

 

 

 • Μελέτη οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι (Τμήμα Νεοχωράκι-Ανατολικό στόμιο σήραγγας Τυμφρηστού).

 

 

Η εν λόγω μελέτη έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ071 από το 2015 (2015ΣΜ07100000) και η έγκριση της πίστωσης των 6 εκ € έγινε με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/3406/14-06-2016 του ΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ: ΩΗ1Ν4653ΟΞ-578)

 

Έκτοτε έχουν γίνει τα παρακάτω:

 

 1. Ορισμός αποφαινομένων οργάνων με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/4184/20-07-2016 του  ΥΠΟΜΕ (ΦΕΚ 2775Β/2016).

 

 1. Έγκριση συμβατικών τευχών για προκήρυξη της μελέτης με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/4499/02-08-2016 του ΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ: ΩΗ1Ν4653ΟΞ-578).

 

 1. Περίληψη Προκήρυξης με ημερομηνία 05-08-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΖ74653ΟΞ-Ι3Θ), Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/6540/15-11-2016 του ΥΠΟΜΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 650/2016) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 22-11-2016.

 

 1. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/2363/03-05-2018 του ΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ: Ω00Τ465ΧΘΞ-ΡΡΛ).

 

 1. Έχουν κατατεθεί από τα τρία προκριθέντα μελετητικά σχήματα τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που προβλέπονται από την προκήρυξη τα οποία μαζί με τα σχέδια των τριών συμβάσεων δεν έχουν ακόμη υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Από τα παραπάνω μπορείτε να διαπιστώσετε πως καίτοι έχουν παρέλθει περισσότεροι από 30 μήνες από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τη ΣΑΕ071 του Υπουργείου, δεν έχουν ακόμη υπογραφεί οι τρεις συμβάσεις για την υποβολή προκαταρκτικών μελετών εντός δύο (2) μηνών. Οι υπόψη μελέτες θα αξιολογηθούν τεχνικά και οικονομικά και η μία από αυτές θα προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης και την περαιτέρω ολοκλήρωσή της για σύνταξη οριστικής μελέτης.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας ζητώ να δείτε προσωπικά τα παραπάνω θέματα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης.

 

Τέλος, θα ήθελα να επαναφέρω το θέμα της επαναδημοπράτησης του έργου της Παράκαμψης Βασιλικού, μιας και παρά τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις δικές σας και του Πρωθυπουργού στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Στερεάς Ελλάδας στις 27 Ιουλίου 2018 και του Υφυπουργού Υποδομών σε ειδική συνέντευξη τύπου στη Χαλκίδα στις 6/12/2018, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Στην εν λόγω συνέντευξη τύπου είχαν επίσης εξαγγελθεί: α) έργο που αφορά στα αρδευτικά και αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν για τον Λήλαντα ποταμό με χρηματοδότηση μελέτης 2εκ ευρώ από εθνικούς πόρους, β) επιπλέον χρηματοδότηση 750χιλ ευρώ στο Δήμο Καρύστου, γ)  η ένταξη έργων αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο του δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, δ) η αρωγή για τη δημιουργία ενός φορέα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ρητινοκαλλιέργειας στο δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας.

 

Με τη βεβαιότητα, ότι θα εξετάσετε επισταμένως όλα όσα σας ανέφερα και θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεσα αποτελέσματα, τόσο εγώ όσο και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για ουσιαστική συνεργασία προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Με εκτίμηση

Κώστας Μπακογιάννης

Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, στο
   
Share this Article
Posted by Lamianow.gr
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
1 Comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *