Ακολουθήστε μας

Αναζήτηση...

"ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα 5 Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, την Περιφέρεια, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση...