ΑΠΟΨΕΙΣ

Του Άγγελου Ασημινάκη: Παιδική εργασία – Παραμένει μια μάστιγα της εποχής μας

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ...