Οι νέες ταυτότητες θα μοιάζουν πιο πολύ με το σημερινό δίπλωμα οδήγησης, θα είναι έγχρωμες και θα έχουν επάνω τους και την κατάλληλη ψηφιακή υποδομή.

Για παράδειγμα μια από τις υπηρεσίες των νέων ταυτοτήτων, μπορεί να είναι η δυνατότητα να λαμβάνει ο πολίτης μια εξουσιοδότηση, ή να συμπληρώνει μια υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να προσφύγει σε κάποιο ΚΕΠ.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των νέων ταυτοτήτων θα είναι η ψηφιακή υπογραφή, η οποία θα είναι ισοδύναμη με τη φυσική υπογραφή που έχει κάποιος όταν τον ταυτοποιεί ένας υπάλληλος του κράτους.

Ο σχετικός διαγωνισμός θα έχει γίνει από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από το τέλος του 2019 καθώς οι νέες ταυτότητες θα πρέπει να εκδοθούν εντός του 2021.

Στόχος είναι στο τέλος του 2021 να έχουν αλλάξει όλες οι ταυτότητες στην Ελλάδα ωστόσο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιο θα είναι το κόστος της αλλαγής από την παλιά στη νέα ταυτότητα.