Ακολουθήστε μας

Αναζήτηση...

"υπ. Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου"

ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις 21-5-2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 81)....