Ακολουθήστε μας

Αναζήτηση...

"ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑΣ ΛΑΜΙΑΣ"

CHECK IT

Σπίτια μικρά, άναρχα τοποθετημένα, φτιαγμένα με πλίθες. Άχυρο, χώμα και νερό… Σπίτια με ασβεστωμένες αυλές και πολλά λουλούδια. Σοκάκια στενά, που ενώνονταν με σκαλάκια,...