Ακολουθήστε μας

Αναζήτηση...


"ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

CHECK IT

Σπίτια μικρά, άναρχα τοποθετημένα, φτιαγμένα με πλίθες. Άχυρο, χώμα και νερό… Σπίτια με ασβεστωμένες αυλές και πολλά λουλούδια. Σοκάκια στενά, που ενώνονταν με σκαλάκια,...