ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα

Τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου, δηλαδή 29 Μαρτίου, θα αλλάξει η ώρα σε θερινή. Την Κυριακή 29 Μαρτίου οι δείκτες των ...