Ετικέτα: Καρπενήσι: Άδεια παραγωγής σε δύο νέα αιολικά πάρκα