Ετικέτα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων Στυλίδας

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας και θα

2 Min Read

Κεντρική Οδός : Ζητείται Ηλεκτρολόγος Βάρδιας στις Σήραγγες της Στυλίδας

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας και θα

2 Min Read