Ακολουθήστε μας

Αναζήτηση...


"ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ"

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στη λήψη και χορήγηση όλων των αναγκαίων ιατρικών μέτρων ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστεί μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του Δημήτρη...