ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔI.Π.Υ.N Φθιώτιδας: Προκύρηξη για εποχιακούς πυροσβέστες!

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κατά παρέκκλιση των ...