ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας: “Μην μένετε αμέτοχοι σε ότι συμβαίνει δίπλα σας”

Με σκοπό να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, το αγροτικό περιβάλλον,  από τους πάσης φύσεως κινδύνους που ...